BETINGELSER OG VILKÅR 2018

1. Lokal levering

Vi kjører ut lokalt på onsdager mellom 18.00 – 22.00 til Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Hå og på Ålgård. Fristen for bestillinger som skal leveres samme dag, er kl. 09.00. Ved levering ringer vi alltid på døren. Dersom ingen er hjemme, sender vi melding om levering, og pakken settes igjen ved døren. Er det hindringer som gjør at vi ikke kan levere til deg, for eksempel hvis du bor i en boligblokk der inngangsdøren er låst, eller hvis du bor i et bofellesskap med andre, har du selv plikt å møte oss og ta imot leveransen. Du plikter å sørge for at adresse- og leveringsopplysningene er oppdatert til enhver tid. Hvis opplysningene ikke er korrekte, mister du leveransen. Ved bestilling kan du spesifisere i kommentarfeltet om det er eventuelle hindringer vi burde vite om, eller oppgi informasjon som kan gjøre det enklere å finne fram til deg. Det er ditt ansvar å ta imot leveransen. Dersom Trenogmat ikke kan oppfylle sine leveringsforpliktelser i henhold til avtalen grunnet uforutsette omstendigheter som vi ikke råder over, slik som: naturkatastrofer, årets første snøfall, ulykker osv., står ikke Trenogmat ansvarlig for uteblitt leveranse. For å påberope seg slik ansvarsfraskrivelse skal Trenogmat informere alle berørte kunder om forholdet så fort det er praktisk mulig. Du har også muligheten å hente måltidene selv. Dette skal avtales på forhånd via kundekontaktskjemaet på Trenogmat.no. Dette er kostnadsfritt.

2. Postforsendelse

Måltidene er pakket i isoporkasser og med isgelé, samt tørris om sommeren når dette er nødvendig. Dette er for at måltidene skal forbli dypfryste helt til levering. Produktene har en holdbarhet ved oppbevaring i fryser på inntil 4mnd (fra produksjonsdato), eller i kjøleskapet på inntil 4 dager (fra tining). Fristen for bestillinger som skal sendes samme dag, er kl. 09.00. Vi sender pakkene med Bring på mandager og tirsdager. Før du bestiller, må du sjekke at du bor innenfor godkjent postforsendelsesområde. Vi sender til store deler av landet, og pakkene leveres alltid på døra, med mindre Bring ikke klarer å levere på døra. I så fall plikter kjøperen å hente pakken på postkontoret så snart som mulig. Vi sender i utgangspunktet måltidene som bedriftspakke, det vil si at leveransen skjer på dagtid mellom 08-16. Du kan selv bestemme hvilken adresse pakken skal leveres til – for eksempel om du vil motta den på jobben eller hjemme. Det er mulig å bestille levering på døra om kvelden, men bare til sentrale områder. Hvis kunden ikke er tilstede ved levering, settes pakken igjen foran døren. Kunden har ansvaret for pakken fra det øyeblikket den er forsøkt utevert eller satt igjen ved døren. Siden emballasjen kan holde maten frossen i en begrenset tidsperiode, ca. 72 timer fra tidspunktet for utsending, ønsker vi at leveringstiden skal være så kort som mulig.

3. Endring/kansellering av bestilling?

Avbestillinger eller kanselleringer gjøres på nett i god tid i forkant (3 dager før levering). Dette gjøres skriftlig ved hjelp av kontaktskjemaet på nettsiden vår, eller på e-post til: post@trenogmat.no.  Ved endringer/kanselleringer av bestillinger må du sende en e-post med det aktuelle ordrenummeret til: post@trenogmat.no. Vi gjør oppmerksomt at vi kan i annenhver tid justere på din bestilling uten forvarsel i forbindelse med måltider vi er utsolgt. Måltider en har bestilt vil bli enten oppjustert eller nedjustert i sjeldne tilfeller.

 

Betaling gjøres med kort ved bestilling. Når du handler hos Trenogmat, blir betalingen behandlet av Dibs og paypal, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. 

5. Feil og mangler

Er det en feil ved leveransen eller mangler ved ordren, vil vi rette opp dette ved å enten sende nye måltider som erstatning i neste ordre, eller refundere beløpet. Det er kunden selv som har ansvaret for å sjekke pakkeliste/oversikt og kvalitet på produktet når maten er levert. Er maten tint og har en temperatur på over 0 grader Celsius, refunderer vi fullt beløp for bestillingen. Måltidene skal garantert fremdeles være frosne dersom transporttiden ikke overstiger 72 timer. Maten skal ikke fryses på nytt etter at den er tint.

6. Personopplysninger

Trenogmat behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Opplysninger som kan knyttes til deg som person, vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller knyttes opp mot andre eksterne registre.

7. Priser

Alle priser er i norske kroner og er inklusive MVA. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt m.m. 

8. Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris/næringsinnhold og informasjon om varer/tjenester på siden. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi vil gjøre alt vi kan for at du blir fornøyd! Maten er laget i et storkjøkken der vi også bruker melk, egg og nøtter. Derfor kan Trenogmat ikke garantere at måltidene er fullstendig fri for spor av disse matvarene. Vi gjør vårt beste for å levere beinfrie fiskestykke.

9. Godkjennelse av ordre

Vi forbeholder oss retten til å akseptere eller avvise bestillinger av en hvilken som helst grunn, for eksempel hvis et produkt eller en tjeneste ikke er tilgjengelig, det er feil i prisen på produktet eller tjenesten eller det er feil i bestillingen din.

10. Avbestillinger fra vår side

Vi forbeholder oss til enhver tid retten til ikke å levere varer eller tjenester, slette eller avbestille bestillinger (eller deler av bestillinger) etter eget skjønn. Med mindre andre vilkår og betingelser gjelder, skal vi ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av at vi utøver våre rettigheter i henhold til dette.

Du kan ikke gi vervekoder (rabattkoder for personlig henvisning) til deg selv eller personer som er en del av husstanden din. Alle bestillinger der vervekoder benyttes, er underlagt våre bruksvilkår. 

Kreditter som er opptjent med vervekoder, kan ikke innløses i kontanter. Vi forbeholder oss retten til å suspendere kontoen din og/eller trekke tilbake alle vervekoder til enhver tid hvis rabattkodene etter vårt skjønn ble tildelt på urettmessig vis.